Gdy przed czterema laty z inicjatywy grupy pasjonatów powstawało Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo", skupiające genealogów-amatorów, dla których miejscem poszukiwań jest szeroko rozumiana Wielkopolska, nikt z pewnością nie przypuszczał, że będzie się ono rozwijało w tak dynamiczny sposób. Obecnie WTG skupia blisko osiemdziesięciu członków. Od dwóch lat jest stowarzyszeniem rejestrowym, co powoduje, że może np. korzystać ze środków zewnętrznych, czy prowadzić działalność gospodarczą. Wielkopolscy genealodzy wydają cyklicznie "Rocznik WTG", publikują własne opracowania rodzinne, poświęcają się prowadzonym projektom. Z ich pracą można zapoznać się na stronie internetowej http://www.wtg-gniazdo.org.

Z okazji czwartych urodzin, wczoraj - 6 listopada - spotkaliśmy się, aby wspólnie świętować kolejną rocznicę. Z racji członkostwa w wielkopolskim stowarzyszeniu, w Gnieźnie stawiłem się w podwójnej roli - reprezentanta środowiska częstochowskich genealogów, ale i "gniazdowicza".

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Centrum Kultury "Scena to dziwna", jednostce kultury prowadzonej przez powiat gnieźnieński. Obok członków i sympatyków WTG, wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy archiwów arcidiecezjalnych z Poznania i Gniezna oraz przedstawiciele towarzystw genealogicznych z Poznania, Łodzi i Wrocławia. Obecny był również m.in. Rafał Prinke, autor pierwszego polskiego elementarza genealogicznego - "Poradnik genealoga amatora".

Spotkanie rozpoczęła prelekcja Andrzeja Jakubowskiego - dokumentalisty z Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, poświęcona sylwetce ks. Piotra Wawrzyniaka. Następnie, dr Izabela Skierska z Instytutu Historii PAN przybliżyła zebranym ideę i obecny stan zaawansowania prac nad "Słownikiem historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu" (http://www.slownik.ihpan.edu.pl).

Po przerwie, w trakcie której toczono głównie "branżowe" rozmowy przy kawie i kieliszku wina, o pracach nad "Projektem Poznań" (Poznan Project) w dziesięciolecie istnienia opowiedział jego pomysłodawca i koordynator dr Łukasz Bielecki (http://bindweed.man.poznan.pl/posen/pomoc.php). Na zakończenie spotkania tancerze z eSTeDe zaprezentowali pokaz tańca breakdance.

Dalsze rozmowy prowadzono już w mniej oficjalnej atmosferze, w jednej z gnieźnieńskich restauracji, gdzie mogliśmy dzielić się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami, ale również planować wspólne działania w przyszłości.


Logowanie