W Dniu Niepodległości, w Kamienicy Polskiej zainaugurowało swą działalność Muzeum Regionalne.

W budynku przedwojennej VII-klasowej Szkoły Powszechnej (po wojnie działało tu Przedszkole Publiczne) zebrano eksponaty dokumentujące przeszłość Kamienicy Polskiej. Muzeum posiada cztery działy tematyczne: dzieje włókiennictwa, górnictwa, dział etnografii oraz dział historyczny, w którym znalazła swe miejsce m.in. izba kombatancka.

Zbiory uzupełnia galeria dawnej fotografii (głównie ze zbiorów kwartalnika genealogicznego "Korzenie") oraz dorobek zespołu folklorystycznego "Kamienica Polska".
Zapraszamy do obejrzenia muzeum.


Logowanie