W ramach listopadowego spotkania nasi koledzy, pracownicy Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego, przedstawili opracowania kolejnych częstochowskich nekropolii.

Pracę zbiorową pt. „Cmentarz św. Rocha. Przewodnik biograficzny” zaprezentował Andrzej Kuśnierczyk, zaś Wiesław Paszkowski omówił książkę swojego autorstwa, poświęconą jednemu z największych w kraju kirkutów, zatytułowaną „Cmentarz żydowski w Częstochowie”.

Więcej zdjęć.


Logowanie