(rozszerzona wersja wykazu, z podaniem cyrkułów i kilkoma innymi nazwiskami)
WYKAZ SZLACHTY W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWIE ZAMIESZKAŁEJ Z DOKUMENTU ARCHIWUM MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ROKU 1857 (W ZBIORACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W CZĘSTOCHOWIE -Sygn. AMCZ 44)
 

 1. Grochowski Waleryan , prezydent [został skreślony w wykazie]
 2. Kosiński Adam Amilkar
 3. Myszkowski Adam , przy matce, właścicielce domu
 4. Wenda Romuald, właściciel nieruchomości i aptekarz
 5. Lesiński Piotr, właściciel nieruchomości aptekarz
 6. Wodziński Leon, kupiec i właściciel nieruchomości
 7. Berendt Roman, aplikant magistratu
 8. Załuskowski Franciszek, właściciel nieruchomości
 9. Załuskowski Józef, właściciel nieruchomości
 10. Kalinka Julian, lekarz szpitala
 11. Potocki Michał , były oficer, emeryt
 12. de Lippa Fryderyk utrzymujący Instytut Naukowy Wyższej[!] płci męskiej
 13. Rasiński Alojzy, były urzędnik
 14. Stanisław Anastazy Wroński aplikant

WYKAZ SZLACHTY W CYRKULE I

 1. Kosiński Adam
 2. Myszkowski Adam
 3. Wenda Romuald
 4. Lesiński Piotr
 5. Wodzyński Leon
 6. Berendt Roman
 7. Przypkowski Antoni [adnotacja: “patentu nie posiada”] (s.5)

WYKAZ SZLACHTY WYLEGITYMOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CYRKULE 2

 1. Franciszek Załuskowski
 2. Józef Załuskowski
 3. Alojzy Rasiński
 4. Michał Potocki
 5. Stanisław Anastazy Wroński (s.8)

[w podpisie: Inspektor Policji Przeździecki]


Logowanie