Kamila Follprecht wydała w Krakowie w 2008 r. spis ludności żydowskiej z powiatów: krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 1790-1792. Rękopiśmienne materiały spisu obejmowały 1786 spaginowanych stron. Dane dotyczące ludności żydowskiej potwierdzić musiał - w przypadku mieszkańców miast i miasteczek- burmistrz, a w przypadku dóbr ziemskich ich właściciel oraz proboszcz parafii, na terenie której dobra te znajdowały się. Do komisji dla powiatów ksiąskiego i lelowskiego należeli: Dominik Błeszyński, Stanisław Jeziorkowski (tożsamy zapewne ze Stanisławem Maciejem Jeziorkowskim, synem Andrzeja Jeziorkowskiego, majora wojsk polskich, i Rozalii z Goworkiewiczów, Amon Karoński, Jakub Jordan z Zakliczyna, Ludwik Kalinowski, Jakub z Woli Kmita (kanonik chełmski), Józef Rogala Kosiński, Piotr Zych z Koźmina Koźmiński, Jan Kanty Marchocki, Jan Nepomucen Michałowski, Józef Mieroszewski, Jacek ze Śmiłowej Woli Misiewski, Aleksander Potocki, Antoni Sariusz Romiszowski (proboszcz przyrowski), Andrzej Rottermund, Stanislaw Sołtyk (rotmistrz kawalerii narodowej - prezes komisji), Jan Witkowski.

Wybrane nazwiska rejonu Częstochowy: 

Marianna Buczeniowa - z Dźbowa (w dokumencie znajduje się jej lakowa pieczęć sygnetowa). 
Dominik Błeszyński - komornik powiatu lelowskiego, właściciel Wrzosowy (ojciec Antoniego). 
Amon Syrokomla Karoński - subdelegat krakowskiego komisarza cywilno -wojskowego, właściciel połowy Błeszna, Bigosowic (nazwa miejscowa nie występująca w innych źródłach), Pustkowia Hutki, Słowika, Karczowej Drogi i Wałów. Amon poślubił córkę Wincentego Miklaszewskiego z Mysłowa k.Koziegłów, która wniosła mu w posagu pobliski Osiek. Z tego małżeństwa czterej synowie i pięć córek. 
Stanisław Jordan Stojowski - burgrabia krakowski, właściciel części Brzezin. Do rozległych dóbr Brzeziny należała także karczma Poczekaj pod lasem zwana „Murowna” (s.64 w publikacji Kamili Follprecht). W 1828 r. Brzeziny wraz z karczmą Poczekaj ich ówczesny właściciel Feliks Karoński (syn Amona) sprzedał Mikołajowi Rubachowi z Nardowa ( w powiecie stopnickim, w ziemi sandomierskiej). Świadkami transakcji byli Antoni Błeszyński, sędzia pokoju i kupiec z Nowej Częstochowy Józef Maszadro. 
Jan Budziłło - posesor Hutek (s.145) 
Antoni Aleksy Ostoja na Kiedrzynie Kiedrzyński - właściciel części Kamyka (s.249)
Michał Kolumna Walewski - wojski sieradzki, właściciel części Kościelca (s.261)
Paweł z Wersoki Paszyc i jego żona Zuzanna z Jordanów - właściciele Kromołowa
Ignacy Husiatyn Kalinowski - starosta lelowski, właściciel m.in. Lgoty Murowanej (s.294)
Stanisław Sołtyk - starosta olsztyński, właściciel m.in Olsztyna, Bukowna i Kusiąt (s.339)
Antoni Klimkiewicz - dzierżawca Bukowna
ks.Michał Wawrzyniec Gozdzicki - proboszcz parafii Poczesna. Wymieniono w dokumencie następujące wsie: Starcze (!), Własna, Zawada i pustkowie Starcze (!). W parafii mieszkało 22 Żydów (14 mężczyzn i 8 kobiet). W karczmie na Zawadzie mieszkał karczmarz Jochym z żoną o imieniu Dobra, matką oraz dziećmi. (s.364-365). Do klucza poczeszyńskiego należały ponadto: Łaziec, część Dźbowa , Jamki, Pustkowie Kamień i część Stradomia (s.147) 
Maciej Kozłowski - ekonom potocki (s.372-373)
Książę Karol Ernest Biron - właściciel Potoku, Czepurki, Piasku, Siedlca Dolnego i Wymysłowa (s.372-373)
Bartłomiej Młotkowski - wójt Przyrowa (s.389) 
Antoni Paciorkowski - burgrabia opoczyński, właściciel Przystajni, Kuźnicy Starej i Kuźniczki (s.391) 
Bogumił Małuski - właściciel części Rędzin (s.409)
Jan Przybylski - właściciel Rudnik (s.416-417)
Hipolit Czarnocki - łowczy dobrzyński, właściciel Rząsaw (s.421)
Wojciech Łabęcki - właściciel części Siedlca w parafii Mstów, w kluczu mirowskim (s.426-427) 
Aleksander Bieliński - jw. (s.427)
Jakub Fryderyk Psarski - podkomorzy wieluński , właściciel Wilkowiecka 
Adam Męciński - kasztelan spicymierski, właściciel Żarek
Marcin Wierciszewski właściciel Kobyłczyc w parafii Żuraw
Stanisław Tymowski - wojski radomski 
Józef Bukowski - właściciel Zagórza
Ks. Karol Ernest Biron - właściciel Żurawia 

Andrzej Kuśnierczyk („Korzenie” 2009, nr 1, s.15 )


Logowanie