Za stroną archiwa.gov.pl:

Pod koniec 2012 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe realizując zatwierdzony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych program digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu archiwów polskich i zagranicznych, wykonało skany mikrofilmów z zasobu ponad 20 polskich archiwów. W tym roku koncentruje się na ich publikacji na stronie www.szukajwarchiwach.pl. W pierwszym półroczu 2013 r. NAC planuje opublikować ponad 2,3 miliona skanów w dwóch turach – w marcu i czerwcu. W załączeniu lista, na której znajdują się nazwy archiwów, z zasobu których pochodzą materiały, wraz z podaniem numeru i nazwy zespołu. Z uwagi na trwające jeszcze prace porządkowe nad całością ogromnego materiału nie jest jeszcze możliwe podanie konkretnych sygnatur. NAC zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty tych zestawień. Informacje o wszelkich zmianach publikowane będą na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Lista zespołów, które planuje się udostępnić online do czerwca 2013 (archiwum częstochowskie jest na str 20, dokładnie w połowie dokumentu).


Logowanie