16 grudnia, podczas ostatniego w tym roku spotkania, gościliśmy pp. Anetę i Grzegorza Majkowskich. Dr A.Majkowska zaprezentowała książkę zatytułowaną "Źródła do dziejów języka polskiego w świetle rękopiśmiennych zbiorów na Jasnej Górze", a prof. G.Majkowski wygłosił prelekcję pt. "O jasnogórskich skryptorach słów kilka".

Książka pp. Majkowskich stanowi podsumowanie ich dotychczasowej pracy badawczej nad działalnością klasztoru jasnogórskiego jako ośrodka kultury piśmiennej i użytkowania książki, a jednocześnie miejsca utrwalania języka polskiego.

Spotkanie miało uroczysty świąteczny nastrój, było nawet wspólne śpiewanie kolęd z akompaniamentem p. Zdzisława Sierpińskiego.

Zdjęcia ze spotkania.


Logowanie