W środę 12 października zaopaszamy na kolejny wykład naszej koleżanki pani dr Barbary Furs. Spotykamy się jak zawsze o 17-tej w Pałacu Ślubów na ulicy Focha Sala Błękitna

Dr Barbara Furs – członek TGZCz  od kilkunastu lat , zamierza przedstawić wieloletnią historię  poszukiwań korzeni dziadka ojczystego swojego męża,  ściślej linii matki dziadka -  czyli Florentyny z Jabłońskich Fursowej.  Przystępując do badań, biorąc pod uwage fakt, że wśród antenatów dziadka nie było żadnych znanych postaci (  przynajmniej o takich nic nie było wiadomo), a sama rodzina niczym szczególnym się nie wyróżniała, prelegentka  nie spodziewała się znaleźć wiele więcej ponad ustalenie imion i nazwisk oraz  dat urodzin, ślubów i zgonów przodków. W miarę postępu badań , całkiem  nieoczekiwanie, udało się odnaleźć sporo informacji o jednym z nich – 4xpradziadku Pawle Rohlandzie, urodzonym w 1 połowie XVIII w., a zmarłym w drugim dziesiątku XIX w. (!), , czerpanych m. in. z XVIII-wiecznych źródeł. Na ich  podstawie  można było  ustalić  profesję, a także stan majątkowy pra…dziadka Na dodatek badaczka, prowadząc  niemal detektywistyczne  dochodzenie, odkryła  oryginalny, XIX w. nagrobek pra..dziadka, stojący sobie do chwili obecnej na wiejskim cmentarzu  oraz jego portret, namalowany prawdopodobnie w końcu XVIII w., a przechowywany w magazynie  muzealnym.  Niejako przy okazji odnalazł się też szerzej znany ( m.in. z biografii w Polskim Słowniku Biograficznym) członek bocznej linii  - w postaci generała z powstania listopadowego, o którym nikt w rodzinie nie wiedział i nie słyszał.  O tym wszystkim opowie  prelegentka na październikowym spotkaniu, mając nadzieję, że swoją opowieścią  zachęci słuchających do wytrwałości i dociekliwości w poszukiwaniu korzeni rodziny.


Logowanie