12 października 2011 r. temat zatytułowany "Metodologia pracy magisterskiej 'Walenty Wójcik (1893-1940). Zawsze wierny Marszałkowi'" zaprezentował Mariusz Kolmasiak.

Jak mówi Mariusz: Chciałbym w czasie prelekcji przedstawić jak z kilkuzdaniowego biogramu zrobiłem 220 stron pracy magisterskiej, odtwarzającej życiorys tej osoby miejscami naprawdę bardzo szczegółowo, np. wiem jaki numer pokoju zajmował w koszarach w 1918 roku i z kim w nim mieszkał, albo kiedy i jakimi warszawskimi ulicami jeździł autem należącym do Józefa Piłsudskiego. Takie szczegóły znalazłem w archiwach, z Centralnym Archiwum Wojskowym i Archiwum Akt Nowych na czele. Wójcik był wojskowym od 1914 roku aż do tragicznej śmierci w 1940 roku. W tym czasie przez 12 lat był osobistym ochroniarzem Marszałka Piłsudskiego. Niemniej ten przydział nie rzutował na ilość informacji jakie znalazłem o nim w archiwach, bo tak naprawdę dotyczyły one głównie okresu przed i po tym. Paradoksalnie chyba najmniej archiwalnych informacji dotyczy tego okresu spędzonego przy Marszałku.

Tak więc informacje takie jakie odnalazłem odnaleźć może krewny każdego szeregowego wojskowego z okresu międzywojennego. Mój wykład będzie połączeniem biografii Walentego Wójcika i opisu archiwaliów i archiwów, z których korzystałem podczas pisania pracy magisterskiej oraz ludzi, których miałem okazję dzięki temu poznać (np. córkę Marszałka, p. Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską czy syna Walentego Wójcika, prof. Zbigniewa Wójcika). Pewnego rodzaju kręgosłupem mojej prelekcji będzie chronologia wybiegająca jeszcze do czasów gdy byłem w liceum, a Wójcikiem zainteresowałem się jako dalszym krewnym. Najpierw bowiem miał powstać tylko krótki biogram do szuflady, później zaproponowano mi wydanie tego w naukowym czasopiśmie, a później udało mi się temat przeforsować na studiach. Dzięki temu każda wersja była coraz szersza i obfitsza w szczegóły, a dzięki temu pełniej odtwarzała życiorys Wójcika.

Więcej zdjęć w galerii.

 


Logowanie