9 listopada 2011 r. o wynikach dotychczasowych badań nad historią rodziny, w prelekcji zatytułowanej "Moje drzewo genealogiczne", opowiedział Stanisław Kabziński.

W ramach spotkania odbyłą się promocja książki Juliusza Sętowskiego i Agaty Nalichowskiej pt. Nekrologi "Gońca Częstochowskiego" 1906-1925. Jak piszą autorzy we wstępie książki [cyt.:] "Celem (...) publikacji źródłowej było wydobycie materiału biograficznego zawartego w nekrologach, uprzystępnienie i ułatwienie czytelnikom dotarcie (poprzez liczne indeksy) do interesujących ich materiałów. Mamy nadzieję, że sięgną po nią historycy różnych specjalności, dziennikarze, nauczyciele, studenci. Spodziewamy się, że tom ten będzie również przydatny genealogom, w ich poszukiwaniach członków rodzin i rodów".

Zdjęcia ze spotkania.


Logowanie