Czerwcowe spotkanie towarzystwa poświęcone było rodzinie Billewiczów.

Pani Maria Kozłowska z Krakowa opowiedziała o poszukiwaniach genealogicznych prowadzonych na Litwie oraz gromadzeniu materiałów do książki pt. "Billewiczowie i inni".

Zdjęcia ze spotkania.

Podczas spotkania p. Krystyna Szafert została uhonorowana pamiątkowym emblematem ufundowanym przez prezesa Jacka Tomczyka - za całoroczne perfekcyjne przygotowywanie spotkań oraz bezinteresowną pracę dla środowiska częstochowskich genealogów.


Logowanie