Od p. Maćka Domagały, aktywnego członka naszego towarzystwa, otrzymałem jego pracę licencjacką "Między Śląskiem a Małopolską. Historia rodu Domagała z Żerkowic od 1678 roku do 1945 roku". Dostałem też zgodę na publikację, więc poniżej prezentujemy pierwszą pracę dyplomową na temat genealogii naszego regionu.

Podejmując badania nad historią rodzin chłopskich, często nasuwają się wątpliwości, czy jest to przedsięwzięcie sensowne. Przecież chłopi w zdecydowanej większości nie potrafili czytać i pisać, nie studiowali na uczelniach wyższych, rzadko zostawiali po sobie pamiętniki. Skąd możemy się czegoś o nich dowiedzieć, skoro nic po nich nie zostało? Ot tak, byli i minęli. Jednak niniejsza praca ma za zadanie pokazać, że wcale tak nie jest. Historia naszych przodków, czyli nasza historia, jest na wyciągnięcie ręki. I nie stanowi to większego problemu, aby poznać się z praprapra…dziadkiem żyjącym 100, 200 czy nawet 300 lat temu. Przedstawiana tu praca – próba rekonstrukcji dziejów rodziny - jest owocem niemal 6 lat poszukiwań informacji wśród rodziny oraz w archiwach państwowych i kościelnych. Badając historię danej rodziny, nie sposób nie pokusić się o pewne spojrzenie na nią od strony demografii, spróbować zbadać dzieje rodzinne w kontekście demograficznym. Badając urodzenia, małżeństwa oraz zgony występujące w ubiegłych pokoleniach, możemy poznać historię od strony niezwykłej, bo osobistej. Tak jest w przypadku rodziny Domagała. To stary, chłopski ród mieszkający na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Przez wiele dziesięcioleci mieszkali na terenie dzisiejszego powiatu zawierciańskiego. Żerkowice, Skarżyce i Morsko to miejscowości, w których Domagałowie rodzili się i mieszkali, żenili się, umierali, pracowali, kochali, cierpieli. W tym miejscu należy podkreślić, że miejscowości te nie doczekały się jeszcze niestety solidnych opracowań. Jedynie sołectwo Skarżyce na swojej stronie internetowej przedstawia krótką historię wsi oraz parafii . Siedziba rodu, Żerkowice, należy dziś administracyjnie do miasta Zawiercie jako jego dzielnica. Protoplastami rodu są Mikołaj Domagała i jego małżonka Elżbieta, którzy żyli na przełomie XVII i XVIII wieku. Najstarszy zachowany dokument mówiący o rodzinie, to akt małżeństwa Mikołaja i Elżbiety z 1678 roku. Przedstawiona praca, która chciałbym aby była niejako pomnikiem ku pamięci moich przodków, składa się z trzech części.
(fragment wstępu)

Praca w formacie Word i załącznik z tablicami genealogicznymi do pobrania tutaj: http://www.genealodzy.czestochowa.pl/pl/zasoby/biblioteka/Referaty/Prace-dyplomowe/


Logowanie