Kolejne spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej za nami...

Na wstępie, prezes Jacek Tomczyk podsumował okres pomiędzy spotkaniami i omówił sprawy organizacyjne. W szczególności podkreślił fakt utrzymującej się dużej frekwencji, świadczącej o zainteresowaniu środowiska częstochowskich genealogów działaniem Towarzystwa.

Później usłyszeliśmy krótką relację z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, na którym reprezentował nas Tomasz Orłowski. Wśród poruszonych tematów warszawskiego spotkania znalazły się m. in. kwestia współdziałania PTG z Kościołem Mormonów w zakresie digitalizacji metrykalnych zasobów archiwalnych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy PTG a stowarzyszeniami regionalnymi. Dowiedzieliśmy się również o nowym rozwiązaniu sprawy składek członkowskich z tytułu przynależności do PTG. Członkowie towarzystw regionalnych przystępujący do Polskiego Towarzystwa Genealogicznego będą opłacać składkę "ulgową", w połowie jej wysokości.

Wracając do naszego spotkania.
Gościem specjalnym był dr hab. prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Dariusz Złotkowski, którego sylwetkę przybliżył na wstępie zebranym Juliusz Sętowski. Dariusz Złotkowski to czestochowski historyk i regionalista. W roku 1992 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Tematem rozprawy doktorskiej był "Udział Zakonu OO Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej w XVIII wieku". Od czerwca roku 2002 doktor habilitowany; rozprawa: "Miasta departamentu kaliskiego w okresie Królestwa Warszawskiego (Studium Gospodarcze)". Jest autorem wielu publikacji, w tym dotyczących historii XVIII i XIX wiecznej Częstochowy. Profesor Złotkowski miał istotny wkład w powstanie drugiego tomu monografii "Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego", będąc autorem dwóch jego rozdziałów. Wchodzi w skład Rady Programowej nowego projektu pod nazwą "Encyklopedia Częstochowy".

W dorobku Dariusza Złotkowskiego znajduje się też dwutomowa książka, szczególnie istotna z punktu widzenia badaczy historii rodzin Częstochowy i okolic, zatytułowana "Wiedząc dobrze to z wyroków Boga... Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich". "Testamenty" stanowią kopalnię wiedzy o życiu ówczesnej elity, bowiem  - na co zwrócił uwagę autor - na notarialne spisanie testamentu mogli sobie pozwolić jedynie bardziej zamożni mieszkańcy. W tych aktach znajdziemy wiele przydatnych informacji: dane dotyczące rodziców, ich statusu, dzieci, posiadanego majątku, nieistniejące już często nazwy miejscowe... Co szczególnie istotne, testamenty są pisane piękną, acz dzisiaj już nieco archaiczną polszczyzną. Kilka egzemplarzy drugiego tomu, jakie były przeznaczone do sprzedaży podczas spotkania błyskawicznie znalazły nabywców...

Na zakończenie spotkania Jacek Tomczyk w bardzo ciepłych słowach opowiedział o udziale wraz z Katarzyną Lechowicz w kweście na cmentarzu Kule w dniu Wszystkich Świętych. A później już tradycyjnie, rozmowy, dzielenie się spostrzeżeniami i zdobytym doświadczeniem i... rosnące przekonanie, że powołanie Towarzystwa ponad pół roku temu miało sens.
Spotkamy się znów w grudniu. W drugą środę miesiąca, w dniu 12 grudnia będziemy gościć jednego z najbardziej znanych polskich genealogów, posiadającego również częstochowskie korzenie - p. Mieczysława Lewandowskiego z Wrocławia.

Do zobaczenia!

Piotr Gerasch, Szymon Gruca


Logowanie