W dniach 14 – 15 lutego 1792 r. odbył się w Częstochowie pierwszy w tym mieście sejmik. Zgromadzona na nim szlachta powiatów: lelowskiego i ksiąskiego oficjalnie opowiedziała się za uchwaloną rok wcześniej w Warszawie Konstytucją 3 maja. Wybór Częstochowy na miejsce sejmiku świadczyło o dużym znaczeniu tego miasta, w regionie obejmującym dwa północno-zachodnie powiaty województwa krakowskiego. Zainteresowanych okolicznościami zwołania sejmiku, jego przebiegiem i znaczeniem dla Częstochowy odsyłamy do artykułu na stronie http://www.pthczest.ajd.czest.pl/index.php?id=id_9&page=dydaktyka


Logowanie