Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

Więcej
8 lata 3 miesiąc temu - 8 lata 3 miesiąc temu #23903 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
20 lutego 1804 r. Felicjan Gogolewski nabył Lgotę od hr. Franciszka Załuskiego za 152.000 zł.
2 maja 1811 r. Felicjan Gogolewski sprzedał Lgotę swemu synowi Marcelemu Gogolewskiemu za 124.356 zł. Tenże wypuścił Lgotę w dzierżawę zastawną Józefowi Tyszkiewiczowi, który 12 stycznia 1828 r. cały swój majątek odstąpił córce Karolinie żonie Wojciecha Rogawskiego mieszkającej wraz z mężem we wsi Mełchów.
31 sierpnia 1833 r. Marceli Gogolewski sprzedał Lgotę Błażejowi Rzepeckiemu.
16 / 28 stycznia 1837 r. Trybunał Cywilny I Instancji Woj. Kaliskiego przyznał Lgotę Karolinie z Tyszkiewiczów Rogawskiej, która była wierzycielką hipoteczną tychże dóbr. Wcześniej majątek ten stanowił własność Błażeja Rzepeckiego.
10 / 22 czerwca 1857 r. Karolina z Tyszkiewiczów Rogawska, wdowa, właścicielka Lgoty w tychże dobrach zamieszkała, wypuściła Lgotę w 6 letnią dzierżawę swemu synowi Stefanowi Rogawskiemu za 900 rubli rocznie. Dzierżawa rozpoczynała się od 12 / 24 czerwca 1857 r., a skończyć miała tegoż samego dnia 1863 r.
2 / 14 kwietnia 1862 r. Stefan Rogawski nabył dobra Lgota na licytacji publicznej przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, bowiem dobra te zostały wywłaszczone poprzedniej właścicielce.
21 sierpnia / 2 września 1862 r. Stefan Rogawski sprzedał Majerowi Horowiczowi kupcowi z Piotrkowa i Lajzerowi Richtermanowi kupcowi z Pławna należący do dóbr Lgota folwark Karolinów o powierzchni 3 włók oraz 17 włók lasu czyli razem 20 włók za 106.666 zł czyli 16.000 rubli.
17 / 29 marca 1866 r. Stefan Rogawski sprzedał dobra Lgota Michałowi Danielewiczowi.
Po Michale Danielewiczu, dobra odziedziczył syn Maksymilian, a po nim jego dzieci z których Henryk i Jan byli ostatnimi właścicielami.
14 lutego 1945 r. majątek Lgota został przejęty na cele reformy rolnej. Jego powierzchnia wynosiła 287 ha w tym: grunty orne 106 ha, łąki dwukośne 65 ha, pastwiska 29 ha, lasy 76 ha, sady 2 ha, podwórza zabudowania i drogi 5 ha, nieużytki 4 ha. Rozparcelowano ogółem 284.5583 ha, w tym pomiędzy 106 osób 198.9323 ha, ośrodek 4.8000 ha, działka szkolna 1.6500 ha, działka na żwirowisku 0.5000 ha, las 74.2550 ha, drogi i rowy 4.4210 ha.
Powiatowa Komisja Ziemska w dniu 1.04.1957 r. postanowiła całość resztówki Lgota Mała o powierzchni 4.8000 ha przyznać Gerwazemu Pięcie ur. 19.06.1907 r. w Częstochowie synowi Ludwika i Anastazji, jako ekwiwalent mienia pozostawionego za Bugiem (Szereszów w okręgu Brzeskim).
Henryk Danielewicz po parcelacji zamieszkiwał w miejscowości Chodecz (probostwo) powiat włocławski i w styczniu 1946 r. wystąpił o comiesięczne zaopatrzenie przysługujące mu w zamian za majątek przejęty przez władze. Dalsze jego losy nie są mi znane.
Z ksiąg metrykalnych parafii Kruszyna:
Nr 24 z 5.07.1874 r. Lgota. 3.07.1874 r. o 1 po południu zmarła w Lgocie Józefa Danielewicz, ziemianka, lat 50, urodzona w Wielkim Księstwie Poznańskim, a zamieszkała w Lgocie, córka nieznanych z imienia rodziców małżeństwa Dabińskich, pozostawiła po sobie owdowiałego męża Michała Danielewicza. Świadkowie: Izydor Zasempa lat 40 i Wawrzyniec Zemba lat 46, obaj chłopi z Lgoty.
Nr 57 z 29.05.1918 r. Lgota. 28.05.1918 r. o godzinie 4 rano zmarł w Lgocie Maksymilian Danielewicz, obywatel ziemski, lat 68, urodzony w Prusach, a zamieszkały w Lgocie, syn zmarłych Michała i Józefy (nie podano nazwiska panieńskiego matki). Świadkowie: Franciszek Kępa lat 40 i Michał Zasępa lat 50 rolnicy z Lgoty.
Nr 13 z 1921 r. Lgota. 3.02.1921 r. zawarto małżeństwo pomiędzy Henrykiem Mikiewiczem, kawalerem, lat 36, urodzonym w Laszkach tejże parafii w powiecie Jarosław, administratorem majątku Kruszyna, synem Konstantego i Marii z Federowiczów, obywateli ziemskich zamieszkałych w Długiej Kościelnej w powiecie warszawskim z Ireną Michaliną Danielewicz, panną, lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Lgocie, córką zmarłych Maksymiliana i Leokadii z Polakowskich. Obrzęd religijny dopełniony został w kościele na Jasnej Górze w Częstochowie przez księdza Bonawenturę Metlera proboszcza kruszyńskiego. Świadkowie: Konstanty Mikiewicz, ojciec Henryka, lat 67 i Henryk Danielewicz, brat panny młodej, lat 36. Nowozaślubieni sporządzili umowę przedślubną 1.02.1921 r. przed notariuszem Tomaszem Dębskim w Radomsku. W intercyzie zawarto rozdzielność majątkową co do wszystkiego co małżonkowie posiadają i posiadać będą, zaś majątek wspólnie dorobiony w czasie małżeństwa stanowić będzie własność po połowie każdego z nich. Zaś jakie prawa będzie mieć małżonek pozostały przy życiu do majątku zmarłego, to poddają się oni pod przepisy prawa cywilnego. Irena Danielewicz oświadczyła, iż jej majątek składa się z jednej czwartej niepodzielnej części dóbr Lgota Mała w gminie Konary oraz różnych przedmiotów wyprawy z których należącą do niej część majątku z chwilą zawarcia związku małżeńskiego oddaje pod zarząd przyszłego męża swego. Henryk Mikiewicz oświadczył, że swego majątku nie ujawnia.
W Lgocie Małej do dziś znajduje się dwór pozostały po Danielewiczach. Położony jest na początku wsi po lewej stronie drogi jadąc od Wikłowa. Na cmentarzu w Kruszynie znajduje się grób/grobowiec Danielewiczów z inskrypcją: MAŁŻONKOWIE Ś. P. JÓZEFA z DABIŃSKICH DANIELEWICZ *1816 +1874 MICHAŁ DANIELEWICZ *1816 +1900 z WNUKAMI JADWIGA BRONISŁAW KLEMENTYNKA PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA
Pytanie czy w tym grobie są pochowani jeszcze inni Danielewiczowie np. Maksymilian z żoną Leokadią z Polakowskich? Być może tak, ale nie ujęto ich już w inskrypcji ze względu na brak miejsca. A płyty z nowymi napisami nie wykonano. Co ciekawe w księgach metrykalnych Kruszyny brak jest aktu zgonu Michała Danielewicza w 1900 r. więc albo zmarł gdzie indziej i tu go przewieziono lub data na pomniku jest błędna.
Jeżeli zaś chodzi o Widzów to majątek ten nabył Ludwik Polakowski od Wołka Horowicza 1/13.01.1873 r. za 38.550 rubli.
Aleksander Dreier syn Gerszona i Izrael Rzepkowicz syn Icka nabyli Widzów od Ludwika Polakowskiego 30.04/12.05.1880 r. za 72.000 rubli.
Ostatnia8 lata 3 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Janusz Mikiewicz

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 3 miesiąc temu #23907 przez Zbigniew Szlenk
Replied by Zbigniew Szlenk on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Biała, a właściwie Biała Szlachecka to wieś znajdująca się około 5 km od Pajęczna i „od zawsze” należała do parafii Pajęczno.
Obecna parafia w Białej Szlacheckiej powstała po wydzieleniu tej miejscowości oraz pobliskiego Gawłowa, ze struktur parafii Pajęczno w roku 1981. Wtedy również powstał cmentarz. Do momentu powstania parafii w Białej Szlacheckiej, miejscem pochówku był cmentarz parafialny w Pajęcznie.
archiczest.pl/parafie/dekanaty/pajeczans...sw-jana-chrzciciela/
„Parafię erygował 18.03.1981 r. biskup Stefan Bareła wydzielając jej teren z parafii w Pajęcznie i w Rząśni. Inicjatywa powołania w Białej Szlacheckiej parafii zrodziła się podczas uroczystości Nawiedzenia Kopii Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, co miało miejsce 18.11.1979 r., przy niewielkiej kapliczce z dobudowanym na tę okoliczność zadaszeniem. Rezultatem tej koncepcji było utworzenie tu 18.06.1980 r. najpierw wikariatu terenowego, a potem parafii. Świątynią nowej wspólnoty został przeniesiony (po 13.05.1981 r.) z likwidowanej miejscowości Wola Grzymalina (par. Łękińsko) zabytkowy kościół z 1584 r. Pierwszym proboszczem i organizatorem życia parafialnego został dotychczasowy wikariusz terenowy i rektor kościoła ks. J. Zielonka. Po translokacie świątynię tę poświęcił 24.08.1983 r. biskup Franciszek Musiel. Obecnie trwają bieżące prace konserwacyjne kościoła.
Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki”
Jednym z najbardziej znamienitych właścicieli Białej był kronikarz Marcin Bielski w XVI wieku. Biała Szlachecka wraz ze znajdującym się tam dworem właścicieli, przechodziła różne koleje losu. Zmieniali się również dość często jej właściciele. Między innymi właścicielami majątku w Białej byli Gomuliński, Starczewski, Denso, Martini, Gołembowski herbu Poraj i Zawistowski. Ostatnia właścicielka Białej Szlacheckiej z Grodzieckich Stefania Zawistowska zmarła 24.03.1956r. i spoczywa ze siostrami swojej matki Poraj Gołembowskimi we wspólnej mogile na cmentarzu w Pajęcznie. Jej matka Władysława pochodziła z Gołembowskich. Stefania była żoną generała Leona Zawistowskiego. Brat Stefanii, Bolesław Grodziecki (1875-1960) w 1921 roku był ministrem aprowizacji w rządzie Wincentego Witosa. A tak na marginesie, grób Gołembowskich jest bardzo zniszczony. Potomkowie tej rodziny zupełnie o nim zapomnieli lub też już ich nie ma na tym świecie. W miejscu dawnego dworu w Białej powstała szkoła.
Cmentarz w Pajęcznie znam dość dokładnie i nigdzie nie natknąłem się na grób (a raczej resztki po nim) kryjący szczątki Jakuba Podczaskiego zmarłego w Białej Szlacheckiej.
Najstarszym zachowanym grobem na cmentarzu w Pajęcznie jest grób (grobowiec) małżonków Sławianowskich . W grobie tym spoczywa dziedzic dóbr Dworszowice Pakoszowe, Ostrołęki a także Dworszowic Kościelnych z przyległościami Stefan Bonin Saryusz herbu Jelita Sławianowski zmarły w Dworszowicach Pakoszowych dnia 07.06.1858r., oraz jego małżonka Antonina z Wzdulskich herbu Jastrzębiec zmarła 04.02.1860r. Również i ten grobowiec jest opłakanym stanie. Znajduje się on w tej części cmentarza, gdzie chowano proboszczów parafii Pajęczno. Jest to jednak najbardziej zaniedbana część cmentarza. Gdyby ten teren oczyścić to może by odkryły się nazwiska pochowanych. Może odnalazłby się grób Jakuba Podczaskiego oraz np. właścicieli Dylowa Szlacheckiego nieopodal Pajęczna. Ostatnim właścicielem tego majątku był Stanisław hrabia Rozdrażewski herbu Doliwa zmarły w dniu 26.09.1897r. Została po tym grobie tylko płyta z napisami. Sam grób znajdował się w tej części cmentarza, którą „zarezerwowali” sobie osadnicy z Niemiec w czasie okupacji i czyścili teren z nieodpowiadającym im grobów.
The following user(s) said Thank You: Maria Nowicka-Ruman, Michał Mugaj, Włodzimierz Gędek, Krzysztof Łągiewka

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 3 miesiąc temu #23917 przez Marcin Pecyna
Replied by Marcin Pecyna on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Pozdrawiam wszystkich.Mam jedno pytanie, a mianowicie czy wiadomo coś na temat rodziny Pacynowskich (możliwe że pisali się również Paczyńscy, Pacińscy) z okolic Krzepic.Wyst,ępują tam dwie metryki:jedna z 1738 roku 24 września na Mariannę Katarzynę Pacynowską, druga na Antoniego Pacynowskiego z 1741 roku 4 czerwca.Poza tym nie ma żadnych innych danych o tej rodzinie z Krzepic.Dodam, że nadmienieni są określani jako generoso.
Dziękuję za uwagę.

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 3 miesiąc temu - 8 lata 3 miesiąc temu #23935 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Nic nie jest mi wiadome na temat tej rodziny. Zajrzałem do tych metryk. 24 września 1738 ochrzczono Mariannę Katarzynę córkę Józefa Pacynowskiego i Anny z Krzepic. Józef określony jest jako nobilis czyli szlachetny. W drugim akcie 4 czerwca 1741 ochrzczono Antoniego syna Alberta Pacynowskiego i Anny. Albert jest określony jako generosus dominus czyli urodzony pan, ale oznaczało to szlachcica, posiadającego większy majątek. W obu aktach rodzicami chrzestnymi również jest szlachta. W akcie urodzenia Antoniego, Albert jest określony czterema łacińskimi słowami. To wyjaśniłoby jego pozycję zajmowaną w Krzepicach. Bowiem ówcześnie Krzepice i okolice były królewszczyznami, czyli majątkami państwowymi. Szlachta w królewszczyznach zajmowała różne funkcje - administracyjne, nadzorcze, podatkowe, sądowe. Proszę zamieścić ten akt w tłumaczeniach z łaciny, być może komuś uda się przetłumaczyć te cztery słowa i wtedy będzie znana funkcja Alberta w Krzepicach. W zasadzie nie ma żadnych dokumentów z tych lat dotyczących Krzepic, aby można się było coś dodatkowego dowiedzieć o tej rodzinie. Akta miasta Krzepic są dopiero od 1783 r. W archiwum państwowym w Krakowie, oddział na Wawelu znajdują się księgi grodzkie i ziemskie krakowskie (zespoły nr 1 i 5). To są akta sądowe, a zasięg terytorialny tych sądów był również na powiat lelowski czyli m.in. na Krzepice. W tych aktach rodzina Pacynowskich może się przewijać, niestety są głównie po łacinie. W inwentarzu do tych zespołów napisano, że istnieje indeks osobowy. Należałoby więc sprawdzić czy takie nazwisko się tam pojawia. Niestety indeks jest na miejscu, czyli w archiwum w Krakowie, oddział na Wawelu. Podaję link do tych zespołów:
baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl...how&zespoly_id=28152
baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl...how&zespoly_id=28157
Ostatnia8 lata 3 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
The following user(s) said Thank You: Hanna Hofman-Polańska, Marcin Pecyna

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 3 miesiąc temu #23939 przez Marcin Pecyna
Replied by Marcin Pecyna on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.Znalazłem jedną metrykę z 1673 roku 19 listopad na Catharinę Paczynską, w Krzepicach. Brakuję jednak innych aktów, które by potwierdzały wspólne pochodzenie Pacynowskich i Paczynskich- muszę dodać, ze rodzina Pecynów z Krzepic wg przekazu nosiła nazwisko Paczyński, Pacyna ; więć próbuję ustalić czy powyżsi Pacynowscy są protoplastami mojej rodziny.

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 3 miesiąc temu #23967 przez Tomasz Krzywanski
The following user(s) said Thank You: Marcin Pecyna

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Czas generowania strony: 0,000 s.
Zasilane przez Forum Kunena

Logowanie